Przejdź do treści

Zapory antyterrorystyczne

Zapory antyterrorystyczne

Zapory antyterrorystyczne BFT to szeroka gama zarówno zapór jak i różnego typu słupków parkingowych.  W raz z rosnącymi zagrożeniami zapory tego typu stają się konieczne w przestrzeniach miejskich. Najczęściej stosowane są na bulwarach, w parkach i placach. Posiadamy także bardzo bogatą ofertę jeśli chodzi o słupki antyterrorystyczne oraz szlabany parkingowe.

Zapory antyterrorystyczne BFT

Zapory antyterrorystyczne XPASS B

Antyterrorystyczne zapory drogowe testowane i certyfikowane (crash-tested) przez niezależną instytucję. Testowane zgodnie z normą IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 e PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated (ex K12 e K4, pojedyncza zapora). Boczna, niezależna pompa hydrauliczna dla każdej zapory. W razie awarii jednej centrali pozostałe zapory nadal działają, a równocześnie rozwiązanie to ułatwia wykonywanie prac konserwacyjnych.

Pobierz katalog (PDF)
Zapory antyterrorystyczne Warszawa

Zapory antyterrorystyczne RANCH D

Nieruchoma zapora drogowa antyterrorystyczna ze słupkiem o wysokości 800 mm i średnicy 275 mm. Wersja z kapeluszem z oświetleniem i stalowym słupkiem lakierowanym RAL 7015. Kołnierz nie załączony.

Pobierz katalog (PDF)
Zapory antyterrorystyczne BFT

Zapory antyterrorystyczne RANCH E

Nieruchoma zapora drogowa antyterrorystyczna ze słupkiem o wysokości 1200 mm i średnicy 330 mm. Wersja z kapeluszem z oświetleniem i stalowym słupkiem lakierowanym RAL 7015. Kołnierz nie załączony.

Pobierz katalog (PDF)

Zapory antyterrorystyczne cel i certyfikaty

W celu ochrony miejsc publicznych (lub strategicznych - np. jednostki rządowe, ministerstwa itp.) można stosować różne rozwiązania. Najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem jest zainstalowanie i  zapór antyterrorystycznych, zarówno nieruchomych, jak i ruchomych, które w zależności od potrzeb instytucji lokalnych są w stanie zachować niezmienioną panoramę miejską, gwarantują bezpieczeństwo nawet w przypadku zderzenia z pojazdem jadącym z prędkością 80km/h , a w razie konieczności umożliwiają otwarcie zautomatyzowanego przejścia, by ułatwić dostęp pojazdom służb ratunkowych czy szybką ewakuację obszaru.

Słupki Antyterrorystyczne BFT

Certyfikaty zapór BFT

Spotykane są przypadki używania terminu „zapora certyfikowana” do opisu produktów, które nie zostały przetestowane lub nie zostały certyfikowane przez niezależne agencje. W razie wątpliwości należy poprosić o kopię certyfikatu bezpośrednio od jednostki certyfikującej.

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności firma Bft oferuje swoje doświadczenie zdobyte w dziedzinie zapór.

Specyfikacja IWA 14-1

IWA 14-1: 2013 to specyfikacja opracowana przez International Workshop Agreement określająca wymagania odnośnie  skuteczności ochrony dla barier zabezpieczających przed atakiem z wykorzystaniem pojazdów oraz skuteczność ochrony w przypadku uderzenia przez pojazd testowy. Pojazd taki  jest prowadzony jest na lince dla bezpieczeństwa.

Specyfikacja IWA 14-1 definiuje typ pojazdu, jego masę podczas testów, prędkość uderzenia, specyfikę pojazdu oraz inne elementy, a które powinny zostać zarejestrowane podczas testu. Jeżeli test zakończył się wynikiem pozytywnym mierzy się odległość penetracji podwozia od bariery. Zmierzona zostaje również zakres rozrzutu większych fragmentów pojazdu, ponieważ w niektórych instalacjach może to mieć znaczenie i wpływać na bezpieczeństwo.