Przejdź do treści

Technologia U-LINK

Unikalna platforma umożliwiająca kreowanie technologicznych ekosystemów oferująca szeroką gamę rozwiązań dla różnych sektorów.
Dzięki kartom B-Eba i odbiornikowi Clonix U-link, platforma wspierana przez produkty Bft zaadoptuje każdy protokół i każde rodzaj automatyki (nawet
nie Bft) do każdego sektora rynku. Od teraz każde urządzenie staje się intelligentne i dzięki uniwersalnemu językowi komunikacji może być połączone z innymi systemami.

B-eba

Bezpośrednia łączność z twoim urządeniem.

Karty serii B-eba umożliwiają połączenie zewnętrznego urządzenia ja komputer PC, smarfon i tablets, do urządzenia Bft lub radioodbiornika Clonix, lub połączenie kilku urządzeń Bft w jedną sieć U-link. Karty te integrują technologię U-Link z komunikacją poprzez Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP
a także połączenia szeregowe RS485.Urządzenia które w pełni tłumaczą co Bft rozumie przez słowo interconnectivity.

Clonix U-Link

Umożliwia połączenie produktów starej generacji lub produktów obcych firm do systemu U-Link.

Urządzenia starej generacji lub produkty należace do innych marek, czy można połączyć do sieci U-Link?
Tak, dzięki radioodbiornikowi Clonix. Akcesoria które nie znają granic.

Uniwersalny. Słowo kótre w pełni przedstawia esencję U-Link. Platforma dająca możliwość kreowania technologicznych ekosystemów i zarządzanie nimi przez smartfona dzięki kartom rozszerzającym serii B-eba. Radioodbiornik Clonix U-Link, umoliwia zintegrowanie z wszystkimi napędami, niezależnie czy są to urządzenia Bft czy obcej firmy. Dwie innowacje które zapewniają nieograniczone możliwości konfiguracji oraz rozwiązania potrzeb.